Hvervens Elservice övergår i Denckert El

Hvervens Elservice blev 1/3-2014 uppköpta av Denckert El AB. Den 1/4-2016 blev all personal och verksamhet överflyttad från Hvervens Elservice till Denckert El. Den enda skillnaden för er som kunder i Hvervens El är att det är ett annat bolagsnamn samt organisationsnummer. Verksamheten rullar på som vanligt med samma personal som tidigare.

Skulle det vara några frågor kring detta, vänligen hör av er till oss på el@denckert.se eller via telefon på 08-33 57 57.