Elsäkerhet

Medarbetare

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen.
I praktiken säkerställer man att kablar är förlagda på ett korrekt sätt, strömbrytare, vägguttag och elapparater är korrekt inkopplade samt inte innehar några brister vilket kan framkalla fara som kan ge upphov till elstötar och brand.

Var inte orolig! – Vi hjälper dig

De kraven som ställs är till för er egen säkerhet.
Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven. Våra serviceavtal tas fram tillsammans med er som kund – utefter era behov och förutsättningar. Vänligen kontakta oss om ni har några frågor om elsäkerhet, eller vill teckna ett serviceavtal med oss.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbeten bidrar till att lokalisera felen innan de uppstår, vilket i sin tur leder till färre fel och driftavbrott – vilket kan minska irritation och utgifter vid jourutryckningar.