Kvalitets- & miljöarbete

Utsikt över skärgården

Kvalitét och miljö är något som vi på Denckert Installationer värderar väldigt högt, vilket är uppskattat av våra kunder. Vi arbetar efter EIO-Q Ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation).
Ledningsystement omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i

  • ELSÄK-FS 2008:4
  • ISO 19001
  • ISO 14001

Garantier

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer.

Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är:

  • ABT06
  • AB04
  • ABS09
  • Hantverkarformuläret
  • M.fl.

För mer information, kontakta oss