Ateljevägen 2-28

Vi har utfört stambyte på utförande entreprenad på LOU-uppdrag från beställaren Fastighets AB Förvaltaren. Projektledare för beställaren var Projektbyrån.

Arbetet omfattade byten av lägenhetsstigare samt tillhörande centraler. Även samtliga allmänna utrymmen omfattades även av entreprenaden.

Omfattning ca 140 bostäder.

Arbetet avslutades våren 2015.

Fastighet på alteljevägen