Vällingby Allé

Vi utför el, tele och datainstallationer i 35 st nyproducerade kedjehus i Vällingby. Beställare är Åke Sundvall Bygg. Projektet påbörjas i slutet av maj 2016 och färdigställande är under våren 2017.

Namnlös

DSC00118

Vällingby Allé

 

Så här ser det ut i april 2016 vid bygget!

Och så här ser det ut i februari 2017!