Elinstallationer

Elektriker, elinstallationer, el

Kraft

Vi utför traditionella elinstallationer inom bostäder, industri, dagvaruhandel, kontor m.m.
Vi utför även elutredningar gällande spännings- och strömkvalitét. Se energieffektivisering (länk)
Vi hjälper även våra kunder med utvärderingar av befintliga anläggningar inför nya om- & nybyggnationer.

Belysning

Trots den teknologiska utvecklingen som har skett inom belysningsområdet är det få som har anpassat sig till nutidens energieffektiva lösningar. Detta är något som vi på Denckert Installationer vill ändra på! Vi hjälper er att installera energieffektiva lösningar som minskar er miljöpåverkan och samtidigt sänker era kostnader för el & underhåll. Ni kan även få en förhöjd komfort gällande användandet av er anläggning.

Service, underhåll, felsökning och reparationer

Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att elen fungerar felfritt, men förr eller senare kan det uppstå problem med elen i er fastighet.

Därför har vi på Denckert Installationer tecknat ett flertal ramavtal med Stockholms bygg-, drift- och fastighetsbolag för att öka servicen i deras anläggningar. Dessa ramavtal utformas individuellt från kund till kund, för kundens specifika behov.

Ett samarbete med oss ger er större möjligheter att förebygga olyckor och driftstörningar, samtidigt som vi kan säkerställa att utnyttjandet av er anläggning sker på ett optimalt sätt.

Takvärme

En gammal takvärmeanläggning kan vara en riktig energibov i er fastighet. Många fastigheter har idag föråldrade anläggningar som förbrukar mer el än nödvändigt.

Vi installerar och projekterar takvärmeanläggningar med tillhörande serviceavtal. Serviceavtalen utformas efter kundens behov och önskemål.

Ett vanligt upplägg på serviceavtal innefattar vår- och höstbesök, där vårbesöket konstaterar eventuella skador/fel som uppstått under vintern. Detta för att felen/skadorna ska kunna åtgärdas under sommarhalvåret. Höstbesöket kontrollerar att anläggningen fungerar felfritt inför den kommande vintern.
Vi kan även erbjuda fjärrstyrd övervakning av er anläggning.