Elföretag i Stockholm - Behöriga elektriker med lång erfarenhet

Våra elektriker erbjuder tekniska helhetslösningar för elinstallationer, larm, tele- och datainstallationer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för kostnadseffektivt och hållbara lösningar. Vi finns tillgängliga i hela Stockholm. Kontakta oss idag!

Man håller i laddare till elbil

Om Denckert Installationer

Vi är ett väletablerat installationsföretag grundat 1972, verksamma inom el, tele, larm och datainstallationer. Vi är ett familjeföretag i andra generationen med lokal närvaro över hela Stockholm. 

Vi är idag 35 anställda och jobbar med kunder inom flertalet segment, däribland byggbolag, fastighetsförvaltning och fastighetsbolag. Kontoret ligger på Sandsborgsvägen 52 i Enskede, samt en skärgårdsfilial som utgår från Djurö/Stavsnäs.

Sedan våren 2023 är vi en del av Hjo Installation, en svensk installationskoncern med över 850 anställda. Tillsammans har vi ett högt fokus på energioptimering med en stark samlad kompetens, ansvarstagande och innovativt tänkande. Genom att tillhandahålla energieffektiva och miljövänliga lösningar vill vi aktivt bidra till övergången mot en hållbar framtid.

Tjänster​

Vi arbetar med tekniska helhetslösningar för elinstallationer, larm, tele och datainstallationer samt kommunikation och säkerhet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för kostnadseffektivt och hållbara lösningar. 

Vi möter kunderna i deras behov och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter gemensamma värderingar och arbetssätt.

En elektriker som installerar takvärme
En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.