Nätverksinstallation i Stockholm

Nätverk är en del av vårt dagliga liv. Nuförtiden är det nästan omöjligt att föreställa sig en arbetsdag eller en hemmakväll utan internet.

Behöver du hjälp med nätverksinstallation?

Denckert utför nätverksinstallation i alla typer av byggnader och lokaler. Som resultat garanterar vi en bra uppkoppling med utmärkt prestanda. Vi installerar såväl trådbundna som trådlösa nätverk.

Trådbundet eller trådlöst nätverk?

Både trådbundet och trådlöst nätverk har sina fördelar och nackdelar. Vilket nätverk du ska välja beror helt på dina behov.

Ett trådbundet nätverk betyder att du ansluter till internet med hjälp av nätverkskabel. Det ger nätverket en högre säkerhetsnivå samt möjligheten att snabbt transportera större mängder data. Ett trådbundet nätverk kan dessutom vara väldigt prisvärt i jämförelse med ett trådlöst.

Med trådlöst nätverk kan du flytta dina datorer mellan olika rum utan att behöva krångla med kablar. Ett trådlöst nätverk tillåter att ansluta hur många enheter som helst och är ofta det enklaste och billigaste sättet. Men det har lägre säkerhet.

Nätverksinstallationer för företag

När det gäller nätverksinstallation på företag behövs det en stabil och säker uppkoppling. Stora mängder av data kräver en snabb överföring med en hög säkerhetsnivå. Det är inte minst viktigt att nätverket täcker hela lokalen och en trygg uppkoppling finns i alla rum. Anställda jobbar mer effektivt om de har tillgång till ett hastigt bredband.
Kontakta oss för att få hjälp med planeringen, kabeldragning och inkoppling av utrustning i nätverket, såsom övervakningssystem på ditt företag.

Nätverksinstallationer för privatpersoner

Nuförtiden är det svårt att föreställa sig ett hem utan internetuppkoppling. Hemmanätverk används till olika bruk såsom internetsurfing, spel, fildelning, media och så vidare. Nästan allt som vi gör på våra datorer, surfplattor, mobiler och TV-apparater kräver tillgång till internet.

Om du har flera enheter hemma som behöver kopplas till internet så kan det vara smart att installera ett trådlöst nätverk, det vill säga WiFi. Då kan du surfa på nätet i alla rum utan att vara orolig att tappa uppkoppling. Ditt hemmanätverk kommer att verka på alla mobiler, datorer, skrivare, högtalare osv som du har i din bostad.

Om du önskar att ha ett trådbundet nätverk hemma hos dig hjälper vi dra nätverkskabel, installera nätverksuttag och allt annat som behövs kring ett trådbundet nätverk.

Genom en professionell nätverksinstallation utförd av en certifierad nätverksinstallatör har du en stabil internetuppkoppling i alla rum. Vi hjälper dig under hela processen från planering till installation.

Din nätverksinstallatör i Stockholm

Denckert erbjuder nätverksinstallationer i hela Stockholm. Vi hjälper dig med att installera ett helt nytt nätverk eller utöka ditt befintliga nätverk. Vi utför även felsökning och assisterar med lösningar på upptäckta problem. Kontakta oss idag om du vill bygga ett pålitligt och säkert nätverk hemma eller på kontoret!

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.