Laddstolpar för bostadsrättförening

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Installation av laddstolpar

Den ständigt växande elbilsmarknaden leder till att fler vill ha möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt kunna ladda sina bilar. Denckert Elinstallationer hjälper bostadsrättsföreningar med allt från rådgivning till installation av laddstolpar och laddstationer för elbilar i hela Stockholmsområdet med omnejd.

Laddlösningar för bostadsrättsföreningar

Med vår långa erfarenhet och vårt utbud av produkter från flera marknadsledande leverantörer hittar vi en lösning som matchar era specifika behov och förutsättningar. Alla laddstolpar uppfyller kraven för laddning av elfordon och våra installatörer är certifierade och använder alltid utrustning som är anpassad för ändamålet.

Det finns en del att tänka på i val av både laddbox och mjukvara. Välj modell av laddstolpe som är kvalitetssäkrad och uppfyller Energimyndighetens samtliga krav. Det är också smart att ha vårt svenska klimat i åtanke vid val av modell. Genom att kunna mäta förbrukningen mellan de boende kan man fördela kostnaden för elbilsladdningen på ett rättvist sätt.

Vi hjälper er gärna att hitta den perfekta lösningen för just er förening, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation.

Sänk dina kostnader med investeringsstöd

När ni installerar laddstolpar och laddstationer så kan ni ansöka om investeringsstöd för laddbox och installation från Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp där ni kan få tillbaka 50% av kostnaderna för produkt och installation. Läs mer om stödet här!

Vanliga frågor om elbilsladdning & laddboxar

Ta del av vanliga frågor kring elbilsladdning och laddboxar. Läs mer här!

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.