Installation av passersystem i Stockholm

Passersystem är ett utmärkt val för att öka säkerheten i byggnader där många passerar in och ut. Vi installerar elektroniska passersystem för alla typer av lokaler och byggnader såsom BRF, gym och kontor. Passagesystemet innebär att ni styr exakt vilka som kan passera i byggnaden och vilka tider på dygnet. Det kan enkelt anpassas i takt med att er verksamhet utvecklas och behöver byggas ut. 

Vad är ett passersystem?

Ett passagesystem fungerar som ett modernt låssystem som styrs elektroniskt. Ni styr enkelt dörrarna i passersystemet med tagg/nyckelbrickor/passerkort och slipper de traditionella nycklarna. Tappas någon utav taggarna bort och behöver ersättas eller spärras administreras det elektroniskt i systemet. Det är betydligt mer kostnadseffektivt eftersom en justering i passagesystemet är billigare än att byta ut ett helt mekaniskt låssystem. Det höjer även säkerheten för kontoret, flerfamiljshuset, bostadsföreningen eller annan fastighet, eftersom en snabb spärrning av passerkortet förhindrar obehöriga att ta sig in i byggnaden. Vid en hotfull situation finns det också möjligheter att snabbt låsa samtliga ytterdörrar för att hindra passering tills polis eller väktare tagit kontroll över situationen.

Med Denckerts höga kompetens inom området kan vi enkelt integrera passagesystemet med resterande system såsom porttelefon, kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm och mycket mer. Det skapar en smidig helhetslösning för hela byggnaden som anpassas efter era krav och behov.

Hur använder man ett passersystem?

Du använder passersystemet enkelt genom att hålla upp din nyckelbricka när du ska passera byggnaden. Passersystemet låser då upp dörrarna i ett antal sekunder så att du hinner passera smidigt. Perfekt när du har mycket i händerna samtidigt och vill komma in genom dörrarna smidigt. Det går också att handikappanpassa passagesystemet genom att bland annat förlänga inpasseringstiden för rörelsehindrade och ha uppläsning av instruktioner för synskadade.

Ni styr behörigheten

Välj behörigheten på respektive användare när och var man tillåts passera. Det går att begränsa behörigheten så att exempelvis vissa har behörighet till utvalda dörrar under utvalda tider på dygnet medan andra har en mer begränsad behörighet vissa dagar, tider eller dörrar.

Säkra passersystem för alla typer av lokaler

Vi installerar passersystem för alla typer av fastigheter som har behov av höjd säkerhet och kontroll över tillträdet.

Passersystem för BRF

Många passerar bostadsrättsföreningar, allt från boende, budgivare, besökare och brevbärare. Med hjälp av ett säkert passersystem skyddas alla delar av byggnaden. Passersystemet gör det enklare både för fastighetsägaren som ska ansvara över systemet och användarna som passerar dörrarna. Det kompletta passagesystemet är både kostnadseffektivt och enkelt att justera om användare ska bytas, nyckelbrickor är borttappade, fler nycklar behöver tillsättas och mer. En investering som förenklar för både fastighetsägare och de boende.

Passagesystem för gym

Låt inte nycklarna vara ännu ett hinder för att sig till gymmet. Med ett passagesystem skapas en bättre upplevelse för besökarna. Med endast en tagg/kort/armband kan besökarna ta sig in och ut genom lokalerna. Det skapar möjligheter för gymmet att hållas öppet under obemannade tider. Mindre personalkostnader för er och bättre förmåner för de gymbesökare som vill kunna träna obekväma tider på dygnet. Samtidigt behålls säkerheten eftersom ni har full kontroll över vilka som kan passera in och ut genom gymmets lokaler.

Passersystem för kontoret

Är det många som passerar in och ut från kontoret? Gör det enklare för både dig och dina anställda genom ett smidigt passersystem. Samtliga kan enkelt passera dörrarna med tagg/nyckelbricka/passerkort till kontoret. Det finns även möjligheter att logga vilka som passerar dörrarna och under vilka tider på dygnet. Det är även enkelt att kunna bygga ut systemet i takt med att företaget växer och blir därför en livslång kostnadseffektiv lösning.

Passersystem ersätter de traditionella nycklarna med nyckelbrickor/tagg/passerkort som smidigt blippas mot dörrarna. I vissa fall kan det krävas en extra nyckel för specifika dörrar på grund av säkerhetskrav.

Passersystem är den mest kostnadseffektiva lösningen. Kontakta oss idag för att beräkna kostnaden av det passersystem som är mest passande efter era behov.

Administratören av passersystemet sätter bland annat olika behörighetsnivåer, sköter programmering av nya taggar, spärrar förlorade och sköter eventuella ändringar av namn och telefonnummer.

De fabrikat vi arbetar mest med är RCO, Aptus, Axema och Siedle. Vi erbjuder en lösning utifrån vad kunder önskar och tar fram den bästa möjliga leverantören med hänsyn till förutsättningarna såsom budget och önskad design på platsen. Vi installerar även passersystem av fabrikaten: Steplock, Paxton, Bewator & Dinbox.

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.