Laddbox & laddstationer för elbil

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Marknadsledande laddlösningar för elbilar

Denckert installationer erbjuder installation och montering av laddboxar och laddstationer för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i hela Stockholmsområdet med omnejd. Med produkter från flera marknadsledande leverantörer och har vi lösningar för alla typer av behov och förutsättningar. Oavsett om ni vill installera en laddbox i hemmet, laddstationer för laddning av flera fordon samtidigt eller laddstolpar vid gemensamma parkeringar så hjälper vi er.

Sänk dina kostnader med investeringsstöd

När ni installerar laddstolpar och laddstationer så kan ni ansöka om investeringsstöd för laddbox och installation från Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp där ni kan få tillbaka 50% av kostnaderna för produkt och installation. Läs mer om stödet här.

Vanliga frågor om elbilsladdning & laddboxar

Välj behörigheten på respektive användare när och var man tillåts passera. Det går att begränsa behörigheten så att exempelvis vissa har behörighet till utvalda dörrar under utvalda tider på dygnet medan andra har en mer begränsad behörighet vissa dagar, tider eller dörrar.

Vanliga frågor om elbilsladdning & laddboxar

När ni installerar laddstolpar och laddstationer så kan ni ansöka om investeringsstöd för laddbox och installation från Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp där ni kan få tillbaka 50% av kostnaderna för produkt och installation. Läs mer om stödet här.

I genomsnitt tar det cirka 8–12 timmar att ladda ett elbilsbatteri med vanlig hushållsel. Vissa elbilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer, med högre spänning och strömstyrka – en snabbladdning tar ungefär 20 minuter och brukar finnas tillgängliga längs med större vägleder och motorvägar.

Den säkraste formen av laddning får man genom att installera en laddstation i form av en väggmonterad laddbox eller en fristående laddstolpe. Laddboxar är ett prisvärt alternativ som man smidigt kan installera i hemmet. Laddstolpar kräver en del markarbete och blir med kostsamma desto längre bort de står från strömkällan.

En elbil kan laddas med vanlig hushållsel i ett jordat utomhusuttag (230V och 10A), på samma sätt som när man kopplar in en motorvärmare. Vi rekommenderar att installationen kontrolleras av en certifierad och behörig elektriker då vanliga uttag inte är byggda för att hantera denna typ av belastning kontinuerligt.

Om ni i dagsläget står i begrepp att installera en laddbox eller laddstation kan ni alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Att ladda en elbil är betydligt billigare än att tanka fossila bränslen. I dagsläget finns ingen standardiserad prissättning likt den vi ser för de traditionella drivmedlen. Kostnaden för laddningen beror på var du laddar, och till viss del också när du laddar eftersom elpriserna varierar.

Det mest prisvänliga alternativet är vanligtvis att ladda elbilen hemma. Utöver investeringen i en laddbox som i genomsnitt kostar 10 000kr är de löpande kostnaderna relativt små.

Den faktiska kostnaden kan du multiplicera med elbilens storlek på batteriet som mäts i enheten kWh. Batteriets storlek varierar ofta mellan olika modeller. Vanliga storlekar är allt från 35 kWh till 95 kWh. Större batteri innebär ofta längre räckvidd. Därefter är det också relativt enkelt att räkna om kostnaden per mil och också uppskatta hur långt du kommer på en laddning.

Genomsnittligt kostar laddning av ett elbilsbatteri ungefär 1,5-2 kr per mil som laddas.

Det finns ingen standardiserad kostnad för en laddstation för elbilar. Kostnaden varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra faktorer som har stor betydelse är placeringen av laddstationen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Dessutom finns det olika varianter av laddstationer där alternativ som normala laddstationer och snabbladdningsstationer förekommer. Priserna mellan dessa varierar beroende på stationens kapacitet. Det är även viktigt att ha övriga kostnader i åtanke, som exempelvis markarbeten, kabeldragning, påkörningsskydd, konsultkostnader, vägmärken och kommunikation.

Om ni står i begrepp att installera en laddstation kan ni alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi tillsammans hittar den bästa lösningen för era unika behov och förutsättningar.

Våra tjänster

Laddbox & laddstation hemma

Vi erbjuder installation av laddbox & laddstationer för privatpersoner i hela stockholmsområdet med omnejd. Våra certifierade elektriker installerar laddbox för laddning av elbil hemma.

Man håller i laddare till elbil

Laddboxar för företag

Vi installerar laddboxar och laddstationslösningar för företag i hela Stockholmsområdet. Genom samarbete med flera marknadsledande leverantörer hittar vi en lösning som matchar företagets unika behov och förutsättningar.

Laddboxar för företag

Laddstolpar för BRF

Denckert Installationer installerar laddstolpar från marknadsledande leverantörer för bostadsrättsföreningar i hela stockholmsområdet. Vi möter era behov och förutsättningar.

Laddstolpar för BRF
En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.