Laddbox för elbilar

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Företag
Den ständigt växande elbilsmarknaden leder till att fler vill ha möjlighet att på ett effektivt och säkert ladda sin bil på jobbet. En förmån som säkerligen kommer värderas högre och högre framåt av de anställda. Våra certifierade tekniker arbetar med att montera och installera lösningar som laddstationer, laddstolpar och boxar enligt senast aktuell standard. 

 

Bostadsrättsförening
Precis som en attraktiv arbetsgivare kan erbjuda elbilsladdare på företagets parkering kan en BRF göra samma sak. Oavsett om ert behov är en laddstation eller laddboxar till hela garaget så hjälper vi er från start till första laddningen. 

 

Produkter vi arbetar med
Vi arbetar med flera marknadsledande leverantörer för att säkerställa att rätt lösning installeras i rätt miljö. Vill ni ha en enkel och snabb lösning för en stor mängd bilar, avancerad statistik och app-övervakning eller något däremellan? Tillsammans tar vi fram en lösning som passar just er. 

 

Gratis konsultation
Med det konstant växande fokuset på eldrivna fordon där fler och fler leverantörer löpande kommer ut med batteriladdare finns det mycket att välja bland och tänka på när det kommer till installation. För att förenkla och göra processen så smidig som möjligt för er genomför vi undersökning och konsultation på plats innan vi tar fram ett förslag för fast installation av laddbox. På så sätt kommer vi alltid fram till lösningen som passar ert nuläge bäst, givetvis helt kostnadsfritt. 

 

Hör av dig till Adam för att boka en kostnadsfri konsultation redan idag.
adam.ring@denckert.se
070-774 49 51
Adam, arbetsledare på Denckert

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57