Larminstallation i Stockholm

Behöver du hjälp med larminstallationer i Stockholm? Våra kompetenta elektriker har flera års erfarenhet och genomför installationer av larm i alla storlekar av hem och fastighet. Vi erbjuder alltifrån installation av larmsystem till projektering och felsökningar. Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert för larminstallationer i hela Stockholm.

Låt alltid erfarna elektriker utföra dina larminstallationer

För att människor och egendom inte ska komma till skada är det av högsta vikt att arbeta med säkerheten. På Denckert garanterar vi att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt, av erfarna elektriker och med produkter som faktiskt fungerar.

Våra tjänster inom larminstallation

Denckerts erfarna larminstallatörer utför flertalet typer av larminstallationer. Vi utför allt ifrån projektering och utförande av nyinstallation, till service, felsökning och reparation för olika typer av larmanläggningar. Vi hjälper våra kunder med att installera larm som kan integreras för enklare handhavande och som bidrar till ett säkrare hem och en tryggare arbetsplats. Stort eller litet – vi kan alla former av larminstallationer.

 

Här finner du ett urval av de tjänster som vi erbjuder inom larminstallation. Har du frågor eller vill veta mer om att installera av larm? Kontakta oss idag för att få mer information kring våra larminstallationer i Stockholm.

Inbrottslarm

Vi på Denckert har mångårig erfarenhet av installation av inbrottslarm för såväl företag som privata fastigheter. Genom att installera ett inbrottslarm säkerställer du säkerheten för personer och lokaler, så väl inomhus som utomhus. Vi hjälper dig att installera inbrottslarm som både avskräcker från inbrott och påkallar rätt insats om olaga intrång mot förmodan skulle ske.

Genom fackmannamässig installation och service av inbrottslarm ser vi på Denckert till så att er fastighet skyddas dygnet runt.

Överfallslarm

Att installera ett överfallslarm är en trygghet för din personal, och gör ditt företag till en säkrare arbetsplats. Genom ett överfallslarm kan personalen vid en hotfull eller utsatt situation direkt larma larmcentralen med ett enkelt knapptryck. Våra kompetenta larminstallatörer hjälper er gärna att hitta rätt lösning för ert företag.

Utrymningslarm

Att installera ett överfallslarm är en trygghet för din personal, och gör ditt företag till en säkrare arbetsplats. Genom ett överfallslarm kan personalen vid en hotfull eller utsatt situation direkt larma larmcentralen med ett enkelt knapptryck. Våra kompetenta larminstallatörer hjälper er gärna att hitta rätt lösning för ert företag.

Överfallslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad, det vill säga att varna personer som finns i en byggnad. Orsaken till utrymning av en byggnad kan bero på brand, men också faktorer som gasutsläpp, syrebrist eller annat hot. Utrymningslarmet kan både startas manuellt eller automatiskt, och består vanligtvis av sirener eller talande utrymningsmeddelanden.

 

Vi hjälper dig att installera utrymningslarm till ditt företag i Stockholm.

Brandlarm

Vi på Denckert kan brandlarm. Ett pålitligt och väl fungerande brandlarm är ett av de viktigaste systemen i en fastighet då det både kan rädda liv och egendom. Med ett uppkopplat brandlarm sparar du dyrbara sekunder om olyckan är framme. Våra erfarna installatörer hjälper dig att öka säkerheten i dina lokaler genom att installera rätt brandlarm för din anläggning, oavsett storlek eller användningsområde.

Driftlarm

Ett driftlarm har till uppgift att övervaka kritiska delar för en verksamhet, så som maskiner eller annan utrustning som potentiellt skulle kunna skapa stor ekonomisk skada om de slutade fungera. Driftlarmet larmar därmed när det finns en misstanke om att något i en anläggning inte fungerar som det ska, och behöver åtgärdas. Ett driftlarm säkerställer helt enkelt så att saker och ting fungerar och kan bidra till att kostsamma produktionsstopp inom industri eller fastigheter minimeras eller helt kan undvikas. 

 

Vi hjälper dig att installera och säkra rätt driftlarm som skyddar mot oförutsedda händelser.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm har till uppgift att garantera så att äldre och personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna larma och få hjälp om något oväntat skulle inträffa. Trygghetslarmet är även värdefullt och bidrar med ett stort värde för närstående personer i omgivningen, och det finns en förväntning på larmet alltid bör fungera. Vi på Deckert hjälper till att installera trygghetslarm såväl i hem som på äldreboenden i Stockholm

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.