Kameraövervakning för företag & privatpersoner

Vi erbjuder kameraövervakning för alla typer av verksamheter, oavsett storlek och bransch. Vill du installera kameror i bostadsrättsföreningen, kontoret, restaurangen, gymmet, butiken, hotellet? – kontakta oss idag så hjälper vi dig. Om du anser att det finns en risk för stöld eller inbrott i dina lokaler kan det vara smart att investera i kameraövervakning. Då får du en bättre överblick över vad som händer i din fastighet, vilka som går in och ut, samt säkerställer att obehöriga inte passerar entrén.

Användningsområden av övervakningskamera

Ändamålet med övervakningskameror kan variera beroende på behov, men kameraövervakning används primärt i säkerhetssyfte. Det är en effektiv lösning för att förebygga brott och kanske till och med rädda liv. Inspelningarna kan användas vid utredning och för att bevisa inbrott eller rån. Därmed blir det lättare att få ut eventuella skador eller förluster på försäkringen.

Offentliga miljöer

Förutom bevismaterial finns det gott om andra användningsområden. Övervakningskameror används ofta vid övervakning av parkeringsplatser, trafik, skadegörelse, felplacering i lager.

Öka intäkterna

Många butiker installerar även övervakningskameror för att exempelvis få bättre insikter i hur många personer rör sig i en butik i en viss tid. Med hjälp av denna typ av videoanalys kan man ta bättre affärsbeslut.

Övervakningskameror för arbetsplatsen

Övervakningskameror används ofta på kontor för att skapa en tryggare arbetsplats.
Syftet med övervakning då är att förhindra olyckor för arbetare i farliga arbetsmiljöer eller för att förhindra skadegörelse ifall det finns en sådan risk. Arbetsgivaren kan även sätta upp kameraövervakning om det föregår brott på arbetsplatsen och man vill undersöka en specifik person genom inspelningen.

Kameraövervakning i bostadsrättsförening

Många bostadsrättsföreningar har stora problem med inbrott i garage och förråd. Detta kan leda till att medlemmar känner sig otrygga och blir rädda om sin egendom och för sin egen säkerhet. Kameraövervakning hjälper till att hålla koll på de allmänna lokalerna i bostadsrättsföreningen och förebygger inbrott.
Om du sätter upp kameraövervakning i soprummet kan du kontrollera sophantering och undvika felsortering. Därmed kan du se till att det inte finns något föremål, såsom byggmaterial som BRF:er behöver betala extra för att återvinna.
Genom att sätta upp kameror ökar du trygghetskänslan i din bostadsrättsförening. Vi hittar en kameralösning oavsett hur stor din bostadsföreningen är. Vi har lösningar både med kameraövervakning utomhus och inomhus.

Vi installerar kameraövervakning i hela Stockholm

Vi levererar kameralösningar som är noggrant utvalda utefter dina behov och önskemål. Tack vare många års erfarenhet kan vi erbjuda effektiva övervakningskameror av högsta kvalitet. Vi har kameror anpassade för alla användningsområden och lokaler. Denckert installerar i hela Stockholm – kontakta oss idag för att få en offert!

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.