Installation av kameraövervakning i Stockholm

Vi kan hjälpa till med rådgivning, planering och installation av övervakning i hela Stockholm.

Kameraövervakning i Stockholm

Om du vill höja säkerheten för din fastighet kan kameraövervakning (CCTV) vara ett passande alternativ. Kameraövervakning är en effektiv och populär säkerhetsåtgärd som ger ökad trygghet då den både verkar brottsförebyggande och har en brottsuppklarande effekt, såväl inomhus som utomhus. 


Med kameraövervakning kan du hålla koll på din fastighet när du inte är där. Vi erbjuder ett urval av säkerhetslösningar för övervakning i er fastighet. Våra lösningar kan kopplas upp mot internet samt alla typer av smartphones. Kontakta oss så hjälper vi dig att höja säkerheten och installera kameraövervakning genom att hitta den lösning som passar bäst, oavsett placering eller storleken på upptagningsområdet.

För att känna en ökad trygghet kan det vara en god idé att installera ett hemlarm med kamera. Våra tekniker arbetar med marknadens senaste och mest populära lösningar inom kameraövervakning inom hela stockholmsområdet. Våra nöjda kunder finns inom såväl offentlig sektor och företagsvärlden som i privatbostäder.

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss