Energianalyser för Energieffektivisering - minska miljöpåverkan

Vi på Denckert Installationer vill hjälpa våra kunder att hitta det bästa alternativet efter kundens önskemål.

Energianalyser

Med anledning av rådande elpriser i dagens samhälle läggs det stor vikt i alla typer av installationer och infrastruktur på energieffektiva lösningar. Detta kan för många framstå som en djungel av olika lösningar och produkter. Vi på Denckert Installationer vill hjälpa våra kunder att hitta det bästa alternativet efter kundens önskemål.

Det är till exempel inte alltid billigast/mest energieffektivt att byta till en dyr produkt om användandet av den endast skall vara i två år. Vi på Denckert Installationer erbjuder elinstallationer som bärgar för priseffektiva investeringar och för en minskad miljöpåverkan.

Genom att anlita Denckert Installationer som totalinstallatör kan vi i samverkan med er, kan vi utlova ett maximalt utnyttjande användande av er anläggning, utifrån de förutsättningar som givits.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.