Solcellsanläggning & Energilagring

Behöver du hjälp med installation av solcellsanläggning eller energilagring i Stockholm? Våra duktiga elinstallatörer har flera års erfarenhet och hjälper till med alla typer av eluppdrag – inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med Denckert kan du alltid lita på att du får trygga och säkra elinstallationer. Vi hjälper till med alltifrån planering och elutredningar till elinstallationer vid om- och nybyggnationer och löpande servicearbeten.

Vad är en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning använder solenergi för att producera elektricitet. Anläggningen består av solpaneler som är monterade på tak eller mark, och dessa paneler fångar upp solljuset. Inuti solpanelerna finns fotovoltaiska celler som omvandlar solenergi till elektricitet. Solcellsanläggningar finns i olika storlekar och kan användas för att förse både enskilda hushåll och företag med elektricitet, eller generera el på större skala i storskaliga solkraftverk. Solcellstekniken har blivit alltmer populär på senare år på grund av att det är en ren och förnybar energikälla som kan hjälpa till att minska beroendet av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar energiförsörjning

Vad är energilagring?

Energilagring är en teknik som gör det möjligt att lagra energi för senare användning. Detta är särskilt användbart för förnybara energikällor som sol- och vindenergi, eftersom energiproduktionen varierar över tid och beror på väderförhållandena. Energilagringstekniken kan hjälpa till att säkerställa en tillförlitlig elförsörjning genom att möjliggöra lagring av överskott av energi som produceras under tider med hög produktion för senare användning under tider med hög efterfrågan.

Det finns olika tekniker för energilagring, inklusive batterilagring, vätgaslagring, termisk lagring och mekanisk lagring. Batterilagring är den vanligaste tekniken och innebär att energi lagras i batterier som kan användas för att driva apparater eller för att generera el.

Energilagring har potential att revolutionera energisektorn genom att minska behovet av fossilbränslen och hjälpa till att öka andelen förnybar energi i energimixen. Detta kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.