Installation av porttelefon i Stockholm

Vi kan hjälpa till med rådgivning, planering och installation av porttelefon i hela Stockholm.

Porttelefon i Stockholm

Med porttelefon ökar du säkerheten, minskar risken för objudna gäster och har full kontroll på vem som besöker dig. Vi installerar porttelefonanläggningar med både ljud och bild för såväl lägenheter och bostadsrättsföreningar, som företag och privatbostäder. Vi erbjuder även porttelefon med uppkoppling till svarsapparater, mobiltelefoner eller fasta telefoner i kombination, eller var och en för sig. 

Installation av porttelefon till lägenheterna i bostadsrättsföreningen eller till företaget tillhör våra expertområden. Denckerts elektriker installerar lösningar med både ljud och bild i hela Stockholm.

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss