Våra tjänster

Våra tjänster baseras utifrån engagerade medarbetare, samt flera år av strävan till att utföra varje arbete så kundanpassat och högkvalitativt som möjligt.

Elinstallationer

Vi utför traditionella elinstallationer inom bostäder, industri, dagvaruhandel, kontor m.m. Vi utför även elutredningar gällande spännings- och strömkvalitét. Vi hjälper även våra kunder med utvärderingar av befintliga anläggningar inför nya om- & nybyggnationer.

Elektriker Installerar En Glödlampa

Datainstallationer

Vi erbjuder datainstallationer inom både koppar och fiber. Vi är certifierade inom flertalet produktområden vilket innebär att vi kan lämna fördelaktigare garantier till er som kund. Detta innebär att vi kan lämna en produktgaranti upp till 15 år på specifika produkter/installationer.

Sladdar som är inkopplade i en central

Laddbox för elbilar

Den ständigt växande elbilsmarknaden leder till att fler vill ha möjlighet att på ett effektivt och säkert ladda sin bil på jobbet. En förmån som säkerligen kommer värderas högre och högre framåt av de anställda. Våra certifierade tekniker arbetar med att montera och installera lösningar som laddstationer, laddstolpar och boxar enligt senast aktuell standard. 

Laddstolpar för BRF

Larminstallationer

Vi erbjuder både projektering och utförande av nyinstallation, service, felsökning och reparation på olika typer av larmanläggningar. Olika typer av larm-, kamera- och passersystem kan integreras för enklare handhavande. Mer information om passersystem finner ni under tele-installationer.

Larm som sitter på vit vägg innanför dörr

Energianalyser

Vi på Denckert Installationer vill hjälpa våra kunder att hitta det bästa alternativet kring energieffektivisering. 

Elektriker som planerar en elinstallation
En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.