Våra tjänster

Våra tjänster baseras utifrån engagerade medarbetare, samt flera år av strävan till att utföra varje arbete så kundanpassat och högkvalitativt som möjligt.

Elinstallationer

Vi utför traditionella elinstallationer inom bostäder, industri, dagvaruhandel, kontor m.m. Vi utför även elutredningar gällande spännings- och strömkvalitét. Vi hjälper även våra kunder med utvärderingar av befintliga anläggningar inför nya om- & nybyggnationer.

Belysning: Trots den teknologiska utvecklingen som har skett inom belysningsområdet är det få som har anpassat sig till nutidens energieffektiva lösningar. Detta är något som vi på Denckert Installationer vill ändra på! Vi hjälper er att installera energieffektiva lösningar som minskar er miljöpåverkan och samtidigt sänker era kostnader för el & underhåll. Ni kan även få en förhöjd komfort gällande användandet av er anläggning.

Service, underhåll, felsökning och reparationer: Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att elen fungerar felfritt, men förr eller senare kan det uppstå problem med elen i er fastighet. Därför har vi på Denckert Installationer tecknat ett flertal ramavtal med Stockholms bygg-, drift- och fastighetsbolag för att öka servicen i deras anläggningar. Dessa ramavtal utformas individuellt från kund till kund, för kundens specifika behov. Ett samarbete med oss ger er större möjligheter att förebygga olyckor och driftstörningar, samtidigt som vi kan säkerställa att utnyttjandet av er anläggning sker på ett optimalt sätt.

Takvärme: En gammal takvärmeanläggning kan vara en riktig energibov i er fastighet. Många fastigheter har idag föråldrade anläggningar som förbrukar mer el än nödvändigt. Vi installerar och projekterar takvärmeanläggningar med tillhörande serviceavtal. Serviceavtalen utformas efter kundens behov och önskemål. Ett vanligt upplägg på serviceavtal innefattar vår- och höstbesök, där vårbesöket konstaterar eventuella skador/fel som uppstått under vintern. Detta för att felen/skadorna ska kunna åtgärdas under sommarhalvåret. Höstbesöket kontrollerar att anläggningen fungerar felfritt inför den kommande vintern. Vi kan även erbjuda fjärrstyrd övervakning av er anläggning.

Datainstallationer

Vi erbjuder datainstallationer inom både koppar och fiber. Vi är certifierade inom flertalet produktområden vilket innebär att vi kan lämna fördelaktigare garantier till er som kund. Detta innebär att vi kan lämna en produktgaranti upp till 15 år på specifika produkter/installationer.

  • Datanät med både koppar och fiber
  • Kommunikationslösningar med aktiv utrustning
  • Service, underhåll, felsökning och reparationer

Larminstallationer

Vi erbjuder både projektering och utförande av nyinstallation, service, felsökning och reparation på olika typer av larmanläggningar. Olika typer av larm-, kamera- och passersystem kan integreras för enklare handhavande. Mer information om passersystem finner ni under tele-installationer. Kontakta gärna oss för mer information.

Nedan finner ni några utvalda tjänster vi erbjuder våra kunder idag:

  • Inbrottslarm
  • Överfallslarm
  • Utrymningslarm
  • Brandlarm
  • Driftlarm
  • Trygghetslarm

Teleinstallationer

Vi har lång erfarenhet av olika sorters teleinstallationer. Några utvalda tjänster vi erbjuder våra kunder idag: 

Porttelefonanläggningar: Vi installerar porttelefonanläggningar med både ljud och bild. Vi kan även erbjuda uppkoppling till både svarsapparater, mobiltelefoner eller fasta telefoner i kombination eller var och en för sig.

Passersystem & kodlåsanläggningar: Vi installerar och underhåller olika typer av passersystem som säkerställer åtkomst till de som är behöriga. Systemen erbjuder även integrering med bl.a. porttelefon, boknings-och informationstavlor, offline-läsare och olika typer av larm.

Kameraövervakning (CCTV): Vi kan erbjuda ett urval av säkerhetslösningar för övervakning i er fastighet. Våra lösningar kan kopplas upp mot internet samt alla typer av smartphones.

Energieffektivisering

Med anledning av rådande elpriser i dagens samhälle läggs det stor vikt i alla typer av installationer och infrastruktur på energieffektiva lösningar. Detta kan för många framstå som en djungel av olika lösningar och produkter. Vi på Denckert Installationer vill hjälpa våra kunder att hitta det bästa alternativet efter kundens önskemål.

Det är till exempel inte alltid billigast/mest energieffektivt att byta till en dyr produkt om användandet av den endast skall vara i två år. Vi på Denckert Installationer erbjuder elinstallationer som bärgar för priseffektiva investeringar och för en minskad miljöpåverkan.

Genom att anlita Denckert Installationer som totalinstallatör kan vi i samverkan med er, kan vi utlova ett maximalt utnyttjande användande av er anläggning, utifrån de förutsättningar som givits.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57