Datainstallation i Stockholm

Behöver du hjälp med datainstallationer i Stockholm? Våra duktiga elektriker har gedigen erfarenhet och genomför uppdrag av alla storlekar rörande datainstallation, inom koppar och fiber. Denckert är certifierade inom flertalet produktområden vilket innebär att vi kan lämna fördelaktiga garantier till dig som kund, bland annat innebär det att vi kan lämna en produktgaranti upp till 15 år på specifika produkter och installationer. Kontakta oss nedan för att få en kostnadsfri offert för datainstallationer i hela Stockholm.

Våra tjänster inom datainstallationer

I dagens digitala samhälle är det av stor vikt att ha ett fungerande nätverk. Att som företag ha en fungerande datakommunikation kan i många fall vara avgörande då stora delar av all kommunikation internt och externt idag sker digitalt. Kontakta oss så hjälper våra nätverkstekniker dig med installation av tillförlitliga datanät och pålitliga kommunikationslösningar.

Här finner du ett urval av de tjänster som vi erbjuder inom datainstallation. Har du frågor eller vill veta mer om datainstallationer? Kontakta oss idag för att få mer information kring datainstallation i Stockholm.

Datanät med både koppar och fiber

Vi utför installation av datanät, i både koppar och fiber. Våra elektriker har bred kompetens och är certifierade inom flertalet produktområden inom datainstallation, vilket ger dig som kund fördelaktiga garantier. Vid installation av datanät anpassar vi installationen baserat på det alternativ som passar er verksamhet bäst. 

Fiber är idag den bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda på marknaden. Det är driftsäkert och okänsligt för elektroniska störningar, samtidigt som det har en nästintill obegränsad kapacitet. 

Kommunikationslösningar med aktiv utrustning

I takt med teknikens framfart för telefoni och kommunikation skapas nya möjligheter till nya tjänster och sätt att kommunicera. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kommunikationslösningar som passar ditt företag och lever upp till dina krav. Våra datainstallatörer kan hjälpa dig installation av kommunikationslösningar med aktiv utrustning, för såväl stora som små behov.

Service, underhåll, felsökning och reparationer

Ibland fungerar inte allt som man tänkt sig, och då finns vi på Denckert här för att hjälpa dig. Våra kompetenta datainstallatörer kan hjälpa dig med allt ifrån service och underhåll, till felsökning och reparationer inom datainstallation. Våra kunniga elektriker hjälper dig att identifiera och snabbt åtgärda nätverksproblem på säkra och effektiva sätt. 

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.