Datainstallationer

Elektriker vid bil

Vi erbjuder datainstallationer inom både koppar och fiber. Vi är certifierade inom flertalet produktområden vilket innebär att vi kan lämna fördelaktigare garantier till er som kund. Detta innebär att vi kan lämna en produktgaranti upp till 15 år på specifika produkter/installationer.

  • Datanät med både koppar och fiber
  • Kommunikationslösningar med aktiv utrustning
  • Service, underhåll, felsökning och reparationer