Laddstationer för företag

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Installation av laddboxar för företag

Den växande elbilsmarknaden leder till att allt fler vill ha möjlighet att på ett effektivt och smidigt sätt kunna ladda sina elbilar även på jobbet. Denckert elinstallationer erbjuder professionell installation och montering av laddboxar för företag i hela Stockholmsområdet med omnejd.

Genom samarbete med flera marknadsledande leverantörer hittar vi en lösning som matchar företagets unika behov och förutsättningar. Oavsett om ni önskar laddning för stora mängder fordon, avancerad statistik och uppföljning eller övervakning via mobil-app så hjälper vi er.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Innan installation finns det mycket att välja bland och att tänka på. För att förenkla och göra processen så smidig som möjligt genomför vi undersökning och konsultation på plats innan vi tar fram ett förslag för fast installation av laddbox. På så sätt kommer vi alltid fram till lösningen som passar ert nuläge bäst, givetvis helt kostnadsfritt.

Vanliga frågor om elbilsladdning & laddboxar

På den här sidan besvarar vi vanliga frågor kring elbilsladdning och laddboxar. Läs mer här!

Bidrag vid installation av laddbox

Läs mer om initiativet “Grön teknik” och hur du kan ta del av bidraget för de som installerar laddbox här.

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.