Solpaneler och energilagring for ditt hem

Våra certiferade elektriker installerar och monterar solpaneler och energilagringslösningar för ert hem i hela Stockholm.

Solpaneler till hemmet

Vi erbjuder helhetslösningar för installation av solceller med hög kvalitet och långa garantier. Vi arbetar nära de stora elgrossisterna för att säkerställa att leveranstider och tillverkarens garantier uppfylls.

En solcellsanläggning är en långsiktig investering i en grön och hållbar framtid. Från och med 2023 blir det ännu mer förmånligt att investera i solenergi, då solcellsbidraget har höjts till 20 procent. Genom att dra nytta av solcellsbidraget kan du minska dina elkostnader och bidra till en mer hållbar energiförsörjning samtidigt som du tjänar på din investering.

Läs mer om det nya solcellsbidraget och hur du kan dra nytta av det på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

Energilagring med batteri

Vi erbjuder kompletta installationer av solceller och produkter med lång garanti och hög kvalitet, inklusive möjligheten att komplettera med solcellsbatterier och elavtal som stödjer användandet av solenergi. Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du öka effekten och använda den lagrade energin även när solen har gått ner. Vi samarbetar med ferroamp, en högkvalitativ samarbetspartner inom solcellsbatterier.

Energilagring är en viktig investering i grön energi och kan vara ännu förmånligare år 2023 med stöd för installationer för lagring av egenproducerad elenergi. Du kan göra avdrag med 50% av kostnaderna för att installera dessa system, och du kan läsa mer om stödet på Skatteverkets hemsida.

Vi erbjuder två olika typer av batterier för solcellsanläggningar. Ett hybridbatterisystem använder samma växelriktare för att styra dina solpaneler och ditt batteri, vilket sparar både utrymme och pengar. Batteriet laddas direkt från solpanelerna för att maximera effektiviteten, och vårt flexibla hybridbatterisystem kan lagra mellan 5kWh och 30 kWh.

Fristående batterisystem är en annan lösning som fungerar oberoende av din växelriktare och är perfekt om du vill montera batteriet till ditt solcellssystem i efterhand eller om du vill ha en specifik växelriktare. Vårt allt-i-ett-batteri är en kraftfull lösning som maximerar energilagringen i ett snyggt skåp.

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.