Entreprenad och elinstallationer i Stockholm

Behöver du hjälp med elinstallationer i Stockholm? Våra duktiga elinstallatörer har flera års erfarenhet och hjälper till med alla typer av eluppdrag – inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med Denckert kan du alltid lita på att du får trygga och säkra elinstallationer. Vi hjälper till med alltifrån planering och elutredningar till elinstallationer vid om- och nybyggnationer och löpande servicearbeten.

Låt alltid professionella elektriker utföra dina elinstallationer

Det är viktigt att alltid låta en professionell elinstallatör med erfarenhet utföra dina elinstallationer. Feldragen el blir enkelt strömförande och beröring av strömförande föremål kan leda till allvarliga situationer.

Denckerts elektriker har lång erfarenhet och stor kompetens inom alla typer av installationer i elområdet. Vi utför även teleinstallationer larminstallationer datainstallationer. Denckert skapar elsystem där alla funktioner samarbetar och bidrar till en mer hållbar och energieffektiv lösning.

Vi finns tillgängliga i hela Stockholm och hjälper till när det finns behov av elinstallationer hos alla typer av företag, fastigheter och industrier. Denckert jobbar ständigt med säkerhet i fokus och utför elinstallationer enligt gällande regler, föreskrifter och förordningar. Du kan alltid känna dig trygg när vi utför dina elinstallationer.

Våra tjänster inom elinstallation

Våra duktiga elektriker utför alla typer av eltjänster. Vi utför allt från traditionella elinstallationer inom bostäder, industri, dagvaruhandel, kontor till elutredningar gällande spännings- och strömkvalitét samt löpande servicearbeten. Vi hjälper även våra kunder med utvärderingar av befintliga anläggningar inför nya om- och nybyggnationer.

Här är ett urval av de tjänster vi erbjuder inom elinstallationer. Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Kontakta oss för att få mer information kring våra elinstallationer i Stockholm.

Service, underhåll, felsökning och reparationer

Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att elen fungerar felfritt, men förr eller senare kan det uppstå problem med elen i er fastighet. Därför har vi på Denckert tecknat ett flertal ramavtal med Stockholms bygg-, drift- och fastighetsbolag för att öka servicen i deras anläggningar. Dessa ramavtal utformas individuellt från kund till kund, för kundens specifika behov. Ett samarbete med oss ger er större möjligheter att förebygga olyckor och driftstörningar, samtidigt som vi kan säkerställa att utnyttjandet av er anläggning sker på ett optimalt sätt. På det sättet har ni alltid tillgång till de elinstallationer ni behöver under kort tid. 

Installera belysning

Denckerts elektriker har lång erfarenhet av att installera belysning. Trots den teknologiska utvecklingen som har skett inom belysningsområdet är det få som har anpassat sig till nutidens energieffektiva lösningar. Detta är något som vi på Denckert vill ändra på. Vi hjälper till att installera energieffektiva lösningar som minskar er miljöpåverkan och samtidigt sänker era kostnader för el och underhåll. Ni kan även få en förhöjd komfort gällande användandet av er anläggning. 

Installera och effektivisera takvärme

En gammal takvärmeanläggning kan vara en riktig energibov i er fastighet. Många fastigheter har idag föråldrade anläggningar som förbrukar mer el än nödvändigt. Vi installerar och projekterar takvärmeanläggningar med tillhörande serviceavtal. Serviceavtalen utformas efter kundens behov och önskemål. Ett vanligt upplägg på serviceavtal innefattar vår- och höstbesök, där vårbesöket konstaterar eventuella skador/fel som uppstått under vintern. Detta för att felen/skadorna ska kunna åtgärdas under sommarhalvåret. Höstbesöket kontrollerar att anläggningen fungerar felfritt inför den kommande vintern. Vi kan även erbjuda fjärrstyrd övervakning av er anläggning.

Installation av laddbox & laddstation för elbilar

Behöver ni installera laddbox och laddstation för elbil? Denckert erbjuder installation och montering av laddboxar och laddstationer för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i hela Stockholm. Vi erbjuder produkter från marknadsledande leverantörer och installerar laddboxar i alltifrån privata garage till stora parkeringshus eller utomhusparkeringar.

Kontakta oss och få en kostnadsfri offert för elinstallationer i hela Stockholm.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.