Inbrottslarm för företag - installation och service i hela Stockholm

Inbrottslarm är ett typ av larm som larmar vid intrång i fastigheter. Larmet kan programmeras så att i samband med inbrott ska det avge ett högt ljud, sätta igång ett ljus, trigga övervakningskameror för att börja spela in, låsa eller låsa upp dörrar, samt släcka eller tända belysning. Inbrottslarmet kan även skicka en signal till bevakningsföretag för att vidta snabba åtgärder. Inbrottslarmet minimerar risken för att ditt hem eller kontor ska drabbas.  Vi är experter inom installation av inbrottslarm och levererar effektiva säkerhetslösningar som är skräddarsydda till varje kund. Vi garanterar högkvalitativt arbete från projektplanering till montering.

Inbrottslarm för företag

Med ett inbrottslarm installerat i företagets lokaler kan du förebygga besök från ovälkomna gäster. Därmed skydda företagets egendom och öka trygghetskänslan hos medarbetare. Inbrottslarmet fungerar dygnet runt och kan snabbt identifiera att ett inbrottsförsök påbörjas och på så sätt upptäcka inbrottet innan det sker.

Alla företag, stora som små, har risk att utsättas för stöld. För ett optimalt inbrottsskydd rekommenderar vi även att installera övervakningskameror för att ytterligare öka säkerheten.

Det är viktigt att kontinuerligt underhålla företagslarmet för att säkerställa kvaliteten. Förutom installation av inbrottslarmet erbjuder vi även service och reparation.

Inbrottslarm för BRF

Vill ni förebygga olaga intrång i garage eller förråd? Skydda medlemmarnas egendom med hjälp av inbrottslarm. Vid ett oväntat besök slår inbrottslarmet en signal så att grannar snabbt kan reagera och vidta rätt åtgärder.

Fördelar med inbrottslarm i BRF

  • Förhindra och avskräcka inbrottsförsök i sådana lokaler som garage, förråd, soprum mfl
  • Snabbt upptäcka ett pågående inbrottsförsök
  • Begränsa skadornas omfattning på egendom

Vi installerar inbrottslarm i hela Stockholm

Inbrottslarm är det bästa skyddet mot inbrott. Vi har olika larmsystem som passar både hem och företag. Tillsammans väljer vi den bästa alternativet som passar just dina behov och besvarar dina önskemål. Kontakta oss idag för att få en offert.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.