Solpaneler och energilagring er bostadsrättsförening

Våra certiferade elektriker installerar och monterar solpaneler och energilagringslösningar för er bostadsrättsförening i hela Stockholm.

Solpaneler för bostadsrättsföreningar

Beroende på elavtalet som används i er bostadsrättsförening finns det olika alternativ för att hitta den bästa lösningen med solenergi. Om föreningen har ett gemensamt abonnemang kan solpanelerna producera el till varje hushåll. Om hushållen istället har enskilda abonnemang kan solpaneler stödja den gemensamma driften av belysning, tvättstugor och laddboxar för elbilar, för att nämna några exempel.

För mer vägledning och rådgivning kan ni vända er till kommunens energirådgivare. De kan hjälpa er att hitta den bästa lösningen för er bostadsrättsförening när det gäller solenergi.

Energilagring för bostadsrättsföreningar

För att få ut maximal nytta av er solcellsanläggning kan ni komplettera den med ett solcellsbatteri och ett elavtal som stödjer användningen. Genom att koppla ett batteri till er anläggning ökar ni effektiviteten och kan använda energin även när solen har gått ner.

Vi på företaget samarbetar med högkvalitativa produkter, och vår samarbetspartner är Ferroamp. De erbjuder två olika typer av batterier:

Hybridbatteri:
Ett hybridbatterisystem använder samma växelriktare för att styra era solpaneler och batteri, vilket sparar både utrymme och pengar. Batteriet laddas direkt från solpanelerna för att maximera effektiviteten. Vi erbjuder ett flexibelt hybridbatterisystem som kan lagra mellan 5 kWh och 30 kWh.

Fristående batteri:
Ett batterisystem som fungerar oberoende av er växelriktare. Det är en perfekt lösning om ni vill montera batteriet till er solcellsanläggning i efterhand eller om ni vill ha en specifik växelriktare. Vårt allt-i-ett-batteri är en kraftfull lösning som maximerar energilagringen i ett snyggt skåp.

Om ni är en bostadsrättsförening finns det olika alternativ för en lösning som passar er bäst beroende på ert elabonnemang. Om ni har ett gemensamt abonnemang kan solpanelerna producera el till varje hushåll. Om hushållen har enskilda abonnemang kan solpanelerna stödja den gemensamma driften av belysning, tvättstugor, laddboxar för elbilar, med mera. För mer vägledning kan ni vända er till kommunens energirådgivare.

Besök Ferroamps sida för mer information om energihub och lagring: https://ferroamp.com/produkter/energyhub/

Hör av dig för att boka en konsultation redan idag

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.