Vår vision

Vi strävar kontinuerligt efter ett lösningsfokuserat samarbete nära våra kunder för att uppmärksamma just era behov.

Våra tjänster baseras utifrån engagerade medarbetare, samt flera år av strävan till att utföra varje arbete så kundanpassat och högkvalitativt som möjligt.

Kvinna visar på en whiteboard skisser för en man

Om Denckert

Året var 1968 och Lennart Denckert startade upp L. Denckert Elinstallationer, då som enskild firma. 1972 blev vi Denckert El AB och var då 4 anställda. År 1999 tog Joakim Denckert över verksamheten och är sedan dess VD.

Idag är vi 35 anställda och är verksamma inom el, tele, larm och datainstallationer över hela Storstockholm. Kontoret ligger på Sandsborgsvägen 52 i Enskede, samt en skärgårdsfilial som utgår från Djurö/Stavsnäs.

I början på mars 2014 köpte vi upp företaget Hvervens Elserviceoch fick 4 nya duktiga montörer till vårt team. Två år senare, i april 2016, blev all personal och verksamhet överflyttad från Hvervens Elservice till Denckert Installationer.

Sedan våren 2023 är vi en del av Hjo Installation. Hjo Installation är en svensk installationskoncern som har satt energioptimering och minskad miljöpåverkan i fokus. Med stark kompetens inom el, VS, ventilation och teknisk isolering strävar Hjo efter att vara en spännande och nytänkande utmanare på marknaden.

Elektriker som planerar en elinstallation

Affärsidé

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar för entreprenad, larm, tele och datainstallationer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för kostnadseffektivt och hållbara lösningar.

Vi är familjeföretag med lokal närvaro över hela Stockholmsområdet. Vi möter kunderna i deras behov och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter gemensamma värderingar och arbetssätt. Vi utför arbeten inom alla våra verksamhetsområden i Stockholms Skärgård, från norr om Möja till söder om Dalarö. 

Vi har ett stort kontaktnät av andra yrkesgrupper och kan erbjuda samordnade totalentreprenader till företag och privatpersoner. Vår skärgårdspersonal är ständigt stationerade i skärgården, och vi är i och med det flexibla att kunna utföra arbeten på kort inställelsetid.