Teleinstallation i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av olika sorters teleinstallationer. 

Vi har lång erfarenhet av olika sorters teleinstallationer. Några utvalda tjänster vi erbjuder våra kunder idag: 

Porttelefonanläggningar: Vi installerar porttelefonanläggningar med både ljud och bild. Vi kan även erbjuda uppkoppling till både svarsapparater, mobiltelefoner eller fasta telefoner i kombination eller var och en för sig.

Passersystem & kodlåsanläggningar: Vi installerar och underhåller olika typer av passersystem som säkerställer åtkomst till de som är behöriga. Systemen erbjuder även integrering med bl.a. porttelefon, boknings-och informationstavlor, offline-läsare och olika typer av larm.

Kameraövervakning (CCTV): Vi kan erbjuda ett urval av säkerhetslösningar för övervakning i er fastighet. Våra lösningar kan kopplas upp mot internet samt alla typer av smartphones.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57