Teleinstallation i Stockholm

Behöver du hjälp med teleinstallationer i Stockholm? Våra skickliga elektriker har flerårig erfarenhet av olika sorters teleinstallationer. Med Denckert kan du alltid lita på att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och att resultatet som vi levererar håller hög kvalitet. 

 

Kontakta oss nedan för att få en kostnadsfri offert för teleinstallationer i hela Stockholm.

 

Våra tjänster inom teleinstallation

Våra kompetenta teleinstallatörer kan hjälpa dig med alla sorters installationer. Vi utför allt ifrån installation av porttelefon, passersystem och kameraövervakning. Vill du ha hjälp att höja säkerheten för din fastighet, så kan vi på Denckert hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig bäst.

Här finner du ett urval av de tjänster vi erbjuder våra kunder inom teleinstallation. Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till oss idag för att få mer information kring våra teleinstallationer i Stockholm.

Porttelefonanläggningar

Med porttelefon ökar du säkerheten, minskar risken för objudna gäster och har full kontroll på vem som besöker dig. Vi installerar porttelefonanläggningar med både ljud och bild för såväl lägenheter och bostadsrättsföreningar, som företag och privatbostäder. Vi erbjuder även porttelefon med uppkoppling till svarsapparater, mobiltelefoner eller fasta telefoner i kombination, eller var och en för sig.

Passersystem och kodlåsanläggningar

Få full kontroll över vilka som vistas i dina lokaler genom att installera ett passersystem. Ett passersystem både ökar säkerheten och minskar kostnader för nyckelhantering, samtidigt som man undviker att dörrar står olåsta och att obehöriga personer befinner sig i lokalerna. 

Vi installerar och underhåller olika typer av passersystem i Stockholm, för såväl bostadsrättsföreningar och kontor, som företag. Passersystem är en effektiv säkerhetslösning som säkerställer åtkomst till de som är behöriga. De system som vi installerar erbjuder även integrering med bland annat porttelefon, boknings- och informationstavlor, offline-läsare och olika typer av larm.

Om säkerhetskraven är något lägre kan en kodlåsanläggning vara lämplig. Att installera ett kodlås är en bra metod för ökad säkerhet. Det går också snabbt att installera kodlås och är enkelt att underhålla.

Kameraövervakning (CCTV) 

Om du vill höja säkerheten för din fastighet kan kameraövervakning (CCTV) vara ett passande alternativ. Kameraövervakning är en effektiv och populär säkerhetsåtgärd som ger ökad trygghet då den både verkar brottsförebyggande och har en brottsuppklarande effekt, såväl inomhus som utomhus.

Med kameraövervakning kan du hålla koll på din fastighet när du inte är där. Vi erbjuder ett urval av säkerhetslösningar för övervakning i er fastighet. Våra lösningar kan kopplas upp mot internet samt alla typer av smartphones. Kontakta oss så hjälper vi dig att höja säkerheten och installera kameraövervakning genom att hitta den lösning som passar bäst, oavsett placering eller storleken på upptagningsområdet.

Vi erbjuder även elinstallationer, datainstallationer, larminstallationer och installation av laddboxar.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Frågor om teleinstallationer? Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57