Teleinstallation i Stockholm

Behöver du hjälp med teleinstallationer i Stockholm? Våra skickliga elektriker har flerårig erfarenhet av olika sorters teleinstallationer. Med Denckert kan du alltid lita på att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och att resultatet som vi levererar håller hög kvalitet. Kontakta oss nedan för att få en kostnadsfri offert för teleinstallationer i hela Stockholm.

Våra tjänster inom teleinstallation

Här finner du ett urval av de tjänster vi erbjuder våra kunder inom teleinstallation. Våra kompetenta teleinstallatörer kan hjälpa dig med alla sorters installationer. Vi utför allt ifrån installation av porttelefon, passersystem och kameraövervakning. Vill du ha hjälp att höja säkerheten för din fastighet, så kan vi på Denckert hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig bäst.

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till oss idag för att få mer information kring våra teleinstallationer i Stockholm.

Vi erbjuder även elinstallationer, datainstallationer, larminstallationer och installation av laddboxar.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.