Vanliga frågor om att ladda elbil

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Vad kostar det att ladda en elbil?

Att ladda en elbil är betydligt billigare än att tanka fossila bränslen. I dagsläget finns ingen standardiserad prissättning likt den vi ser för de traditionella drivmedlen. Kostnaden för laddningen beror på var du laddar, och till viss del också när du laddar eftersom elpriserna varierar.

Det mest prisvänliga alternativet är vanligtvis att ladda elbilen hemma. Utöver investeringen i en laddbox som i genomsnitt kostar 10 000kr är de löpande kostnaderna relativt små.

Den faktiska kostnaden kan du multiplicera med elbilens storlek på batteriet som mäts i enheten kWh. Batteriets storlek varierar ofta mellan olika modeller. Vanliga storlekar är allt från 35 kWh till 95 kWh. Större batteri innebär ofta längre räckvidd. Därefter är det också relativt enkelt att räkna om kostnaden per mil och också uppskatta hur långt du kommer på en laddning.

Genomsnittligt kostar laddning av ett elbilsbatteri ungefär 1,5-2 kr per mil som laddas.

Vad kostar en laddstation?

Det finns ingen standardiserad kostnad för en laddstation för elbilar. Kostnaden varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra faktorer som har stor betydelse är placeringen av laddstationen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Dessutom finns det olika varianter av laddstationer där alternativ som normala laddstationer och snabbladdningsstationer förekommer. Priserna mellan dessa varierar beroende på stationens kapacitet. Det är även viktigt att ha övriga kostnader i åtanke, som exempelvis markarbeten, kabeldragning, påkörningsskydd, konsultkostnader, vägmärken och kommunikation.

Om ni står i begrepp att installera en laddstation kan ni alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi tillsammans hittar den bästa lösningen för era unika behov och förutsättningar.


Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

I genomsnitt tar det cirka 8–12 timmar att ladda ett elbilsbatteri med vanlig hushållsel. Vissa elbilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer, med högre spänning och strömstyrka – en snabbladdning tar ungefär 20 minuter och brukar finnas tillgängliga längs med större vägleder och motorvägar.

Den säkraste formen av laddning får man genom att installera en laddstation i form av en väggmonterad laddbox eller en fristående laddstolpe. Laddboxar är ett prisvärt alternativ som man smidigt kan installera i hemmet. Laddstolpar kräver en del markarbete och blir med kostsamma desto längre bort de står från strömkällan.

En elbil kan laddas med vanlig hushållsel i ett jordat utomhusuttag (230V och 10A), på samma sätt som när man kopplar in en motorvärmare. Vi rekommenderar att installationen kontrolleras av en certifierad och behörig elektriker då vanliga uttag inte är byggda för att hantera denna typ av belastning kontinuerligt.

Om ni i dagsläget står i begrepp att installera en laddbox eller laddstation kan ni alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Bidrag vid installation av laddbox eller laddstation?

När ni installerar laddstolpar och laddstationer så kan ni ansöka om investeringsstöd för laddbox och installation från Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp där ni kan få tillbaka 50% av kostnaderna för produkt och installation. Läs mer om stödet här!

 

Hör av dig till Adam för att boka en kostnadsfri konsultation redan idag.
adam.ring@denckert.se
070-774 49 51
Adam, arbetsledare på Denckert

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57